HÍRLEVÉL 
 
    Feliratkozás  
    Leiratkozás  
    Adatkezelesi tájékoztató  
 
 
Adatkezelesi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Budapest II. kerület Önkormányzat adatkezelési tájékoztatója a Kerületkártyához kapcsolódó
hírlevél szolgáltatással kapcsolatban.


ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:
Adatkezelő megnevezése: Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat

ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE:

Adatkezelő székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Adatkezelő képviselője: Dr. Láng Zsolt polgármester
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@masodikkerulet.hu

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:
Adatvédelmi tisztviselő: Sipos Győző
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: 0613465400
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@masodikkerulet.hu


AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA
Az Adatkezelő és az által megbízott Adatfeldolgozó (továbbiakban Rendszergazda) hírlevélben
informálja a kerület lakosait a Kerületkártya használatával kapcsolatos lehetőségekről,
kedvezményekről, elfogadóhelyekről.

Hírlevelet mindazok kapnak, akik erre a szolgáltatásra feliratkoznak a www.masodikkeruletkartya.hu
weboldalon vagy a kártya igénylésekor az ügyfélszolgálaton erre vonatkozóan hozzájárulásukat
megadták. Az Adatkezelő és a Rendszergazda minden hírlevél alján biztosítja a szolgáltatásról történő
leiratkozási lehetőséget.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.


ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA:
Az adatkezelési jogalapja Rendelet 6. cikk (1) a) szerinti érintetti önkéntes hozzájárulás.
A hírlevél szolgáltatásra jelentkezők adatbázisának kezelése és számukra a Kerületkártya
felhasználásával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, új elfogadóhelyekről tájékoztatás
megküldése.
Adatfeldolgozó a rendszer üzemeltetésére Al-adatfeldolgozót bíz meg.

ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI:
A hírlevél szolgáltatásra regisztráló kerületi Kerületkártya birtokosok.

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI:
Az Adatkezelő és a Rendszergazda a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatbázisban az alábbi személyes
adatokat kezeli: Név, email cím, kártyaszám.

CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:
A Kártyabirtokos által megadott személyes adatokat az alábbi adatfeldolgozók ismerhetik meg:
Adatfeldolgozó – Rendszergazda:
Cégnév: II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-046405
Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A.
Al-Adatfeldolgozó:
Cégnév: Sárkány Informatikai Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-044006
Székhely: 1116 Budapest, Vasvirág sor 52.

HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSA
ESETÉN A HARMADIK ORSZÁG VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET AZONOSÍTÁSA ÉS MEGFELELŐ
GARANCIÁK LEÍRÁSA:

Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK:
A hírlevél szolgáltatás során megadott adatok a kártya érvényességéig kerülnek megőrzésre. A
Hírlevél szolgáltatásról a Kártyabirtokos bármikor leiratkozhat. Ebben az esetben Adatkezelő
haladéktalanul, maximum 30 napon belül törli a megadott személyes adatokat, és a Kártyabirtokos
részére további hírlevelet nem küld.

TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA:
A személyes adatok kezelését az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Rendelet 32. cikke szerint
megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok
biztonságát, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodással szembeni védelmét.

ADATKEZELÉSI ELVEK ÉS JOGOK
Az adatkezelés érintettje az Európai Adatvédelmi Rendelet III. fejezete alapján gyakorolhatja jogait.
Az adatkezeléssel összefüggésben az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor
  • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
  • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
  • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
  • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
  • kérheti az adatkezelés korlátozását,
  • kérheti adatai hordozását.
Az érintetti jogok részletes ismertetése és érvényesítésük módja Budapest II. kerületi Önkormányzat
és Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzatában került
részletezésre. A dokumentum elérhető a www.masodikkerulet.hu honlapon.

A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására. A tájékoztató
módosításáról www.masodikkeruletkartya.hu honlapján keresztül értesíti az Érintetteket.

JOGORVOSLAT:
Információ, panasz
Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek,
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Önkormányzat adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Panasz ügyintézés a Hatóságnál
Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-
1410, E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)
Bíróság
Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, jogainak
gyakorlásáért bírósághoz is fordulhat.
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár
el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási
helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be
keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a


 Letölthető file:
     Varosfejleszto_es_Onkormanyzat_Hirlevel_adatkezelesi_tajekoztatoja.pdf  572.95 KB
 GYORSMENÜ 
 
    II. Kerületi Önkormányzat  
    Hírek  
    Kártyakatalógus  
    Ügyfélszolgálat  
    Gyakori kérdések  
    Partnerek  
    Budai Polgár Online  
    Időjárás  
    Hírlevél  
 
 
 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
  Rendszergazda: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

Cím: 1024 Budapest Keleti Károly u. 15/A
Tel.: +36-1-599-9222
E-mail: masodikkeruletkartya@vf2.hu 


Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő: 
Hétfő:        9:00-20:00 között
Kedd:        9:00-16:00 között 
Szerda:     9:00-17:00 között 
Csütörtök: 9:00-16:00 között
Péntek:     9:00-16:00 között
 
 
 
 
A kártyáról
 
Általános ismertető
ÁSZF
Műszaki ismertető
Igénylés
 
Kártyaigénylés lehetőségei
Személyes Igénylés
II. Kerület Kártya internetes igénylése
Ifjúsági II. Kerület Kártya internetes igénylése
ÁSZF
Elfogadóhelyek
 
Elfogadóhelyek listája
Elfogadóhely csatlakozása
Elfogadóhelyi szabályzat